اخبار بعد از اسمکدان

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384930.jpeg


اخبار بعد از اسمکدان


متن در ادامه مطلباسمکدان این هفته اتفاقات مهمی داشت


اولیش مربوط به مسابقه مین اونت شب هست

وقتی سینا به طور عجیبی مقابل ناکامورا باخت و طرفدارانش رو ناراحت کرد
قبل اینکه ناکامورا فرصت جشن پیدا کنه کوربین به سالن اومد و با کیفش به ناکا ضربه زد

سینا برگشت و ناکا رو نجات داد و فیسها با هم دست دادن
ناکامورا بعدا اعلام کرد که بابت اینکه مجبور شده دل هواداران سینا رو بکشنه ناراحته اما این کار و تجارت هست و نمیشه همیشه توقع تحقق ارزوهامون رو داشته باشیم

ناکامورا گفت من برای سینا احترام زیادی قائل هستم
حالا سراغ دارک مچ میریم

جایی که ماهال و نوچه هاش به صحنه اومدن و دارک مچ ماهال مقابل رندی شروع شد

این مسابقه برای کمربند نبود

رندی خوب مبارزه میکرد و برای همین نوچه های ماهال دخالت کردن تا رندی با دیکیو برنده مسابقه باشه


برچست ها :