اخبار راو برای 7 اگوست 2017

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384877.jpeg


اخبار راو برای 7 اگوست 2017


متن در ادامه مطلب
شهر تورنتو در کانادا ،میزبان راو امشب هست

مین اونت راو رو مسابقه لست من استندینگ بین رینز و برون تشکیل میده

لزنر برای رجز خونی برای  حریفانش در سامراسلم،امشب در برنامه هست

بر وضعیت مصدومیت بیلی هم یه به روز رسانی در متن شو انجام میشه

نکات مهم شب:مسابقه لست من استندینگ مچ بین رومن و استرومناینده بیلی برای مسابقه در سامراسلمایا رولینز واقعا قصد حمایت از امبروز رو دار؟داستان جدید برای هاردی بویز


وایت به جنگ روانی بالور چگونه پاسخ میده؟


برچست ها :