تاپ استارهایی که هرگز در سامراسلم پیروز نشدن

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385146.jpeg


تاپ استارهایی که هرگز در سامراسلم پیروز نشدن


متن در ادامه مطلب
معمولا رستلرهای مطرح در طی کریرشون در پی پر ویهای متعددی بارها شرکت میکنن و چون پر طرفدار هستند کمپانی بهشون باخت زیادی خصوصا در اونتهای مهم نمیده


اما در فهرست ذیل اسامی استارهای مهمی رو خواهید دید که در طول کریرشون هرگز موفق نشدن در سامراسلم پیروز بشن:
جف هاردیتریش استراتوسبوکر تیمیکی جیمزگلد برگ


برچست ها :