خبر فوری از بیلی

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385083.jpg


خبر فوری از بیلی


متن در ادامه مطلب
هفته قبل بیلی یه مسابقه مقابل جکس داشت


او حین همین مصاف از ناحیه شانه مصدوم شد


پزشکا تا به امروز راجب وضعیت او نظر قطعی نداده بودن.


با توجه به اینکه قراره بیلی مقابل بلیز در سامراسلم مسابقه بده،لذا روشن شدن تکلیفش برای مدیرا مهم بود


امروز وبسایت کمپانی به صورت رسمی اعلام کرد که بیلی نمیتونه در سامراسلم مسابقه بدهممکنه خود بیلی برای گفتن همین خبر در راو امشب پرومو داشته باشه


مهمتر از این پرمو ،برنامه مدیر راو برای مشخص کردن حریف بلیز هست


برچست ها :