خوش قیافه ترین رستلرهای کمپانی

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385147.jpeg


خوش قیافه ترین رستلرهای کمپانی


متن در ادامه مطلب
البته معیار هر کسی فرق داره و شما ممکنه افراد دیگه ای رو در این لیست جای بدین

اما نظر نویسنده سایت اسپورتز کیدا این بوده و انتخاب بدی هم نداشته


اینم لیست رستلرهای خوش قیافه فعلی کمپانی:


میزرندیرینزبالوردیلینگر


برچست ها :