ده باخت کامل در کریر ده ساله جان سینا

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384842.jpg


ده باخت کامل در کریر ده ساله جان سینا

متن در ادامه مطلبمیدونم کریر سینا در کمپانی بیشتر از 10 سال هست اما بازه ده سال اخیر رو براش در نظر گرفتیم که شامل اوج شهرت و مسابقات مهمش هست


باخت کامل به معنی باختن بدون دخالت و با کاور مستقیم حریف هست.Shawn Michaels (Raw, 2007),


The Great Khali (Saturday Night’s Main Event, 2007),


Triple H (Night Of Champions, 2008 and RAW, 2009),


Batista (SummerSlam, 2008),


Big Show (Raw, 2009),


The Rock (WrestleMania, 2012),


Daniel Bryan (SummerSlam, 2013),


Brock Lesnar (SummerSlam, 2014),


Kevin Owens (Elimination Chamber, 2015),


Alberto Del Rio (Hell in a Cell, 2015),


AJ Styles (SummerSlam, 2016),


Dean Ambrose (Smackdown, 2016)


and Shinsuke Nakamura (Smackdown, 2017).


برچست ها :