رستلرهایی که میتوانند جانشین براک لزنر باشند

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384713.png


رستلرهایی که میتوانند جانشین براک لزنر باشند


متن در ادامه مطلببین درشت چثه های کمپانی میشه برای لزنر دنبال جانشین گشت

البته درست مثل خودش نمیشن اما با استوریهای خوب میشه از هر رستلری یه قهرمان جدید درست کرد


اینم جانشینان احتمالی براک لزنر در اینده:کوربینبیگ کاسرومن رینزبرون استرومنلارس سولیوان


http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384932.jpgبرچست ها :