رستلرهای قدیمی که هنوز کشتی میگیرند

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385006.jpeg


رستلرهای قدیمی که هنوز کشتی میگیرند


متن در ادامه مطلباگر چه این استارها زیاد مشهور نبودن اما خیلی از ما تصور میکردیم که بازنشست شدن یا در انتظار دعوت مجدد از سوی کمپانی خانه نشین هستند


ولی اونا در برندهای نا چندان مشهور هنوزم کشتی میگیرن:
Taka MichinokuRVDGangrelThe Honky Tonk ManBilly Gunn


برچست ها :