نتایج لایو اونت 29 جولای 2017 در اری

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384950.pngنتایج لایو اونت 29 جولای 2017 در اری


متن در ادامه مطلبنویل  مقابل  توزاوا برد
سمسون مقابل بالور باخت
شیمس و سزارو مقابل راینو و اسلاتر بردن
دین و امبروز در هندی کپ مچ مقابل میز و  نوچه هاش برنده شدن
بیلی و بنکز مقابل جکس و بلیز بردن
کروز مقابل وایت باخت
رینز با دیکیو مقابل برون پیروز شد


برچست ها :