نتایج لایو اونت 5 اگوست 2017 در کوبک

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385050.png


نتایج لایو اونت 5 اگوست 2017 در کوبک


متن در ادامه مطلب
نیو دی مقابل ایسنشن حفظ تایتل کردن


کارملا مقابل نایومی باخت
ناکامورا و ایجی مقابل کوربین و کوین بردن


دیلینگر مقابل روسف باخت


ناتالی مقابل شارلوت پیروز شد
ماهال مقابل زین حفظ تایتل کرد


برچست ها :