نتایج کوتاه اسمکدان 1 اگوست 2017

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384895.jpeg


نتایج کوتاه اسمکدان 1 اگوست 2017


متن در ادامه مطلب


اوونز مقابل استایلز

برنده استایلزانگلیش مقابل زین

برنده انگلیش


ناتالی و کارملا مقابل نایومی و بکی

برنده تیم نایومیروسف مقابل گیبل

برنده روسفمسابقه برای تعین حریف ماهال

سینا مقابل ناکامورا

برنده ناکامورا


برچست ها :