نتایج کوتاه راو ۳۱ جولای ۲۰۱۷


نتایج کوتاه راو ۳۱ جولای ۲۰۱۷


متن در ادامه مطلب
عذر میخوام که دیروز نبودم.یه مشکل شخصی بود

امروز اگه نت ادا درنیاره جبران میکنمهاردی بویز مقابل د کلوپ بردنتوزاوا، سدریک و سوان مقابل نیس، پرکینز و دایوری برنده شدنشیمس مقابل رولینز باختمسابقه سه طرفه رومن مقابل جو مقابل استرومن با ‌پیروزی رینز تمام شدالیاس مقابل کالیستو پیروز شدجکس مقابل بیلی با کنت اوت باخت
بیگشو با دیکیو مقابل بیگ کاس شکست خوردبرچست ها :