طنز: لیست مشاغل برای استخدام کشتی کج کارها


http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384944.jpg

طنز:


لیست مشاغل برای استخدام کشتی کج کارها


متن در ادامه مطلباین مقاله جنبه طنز دارهعرض کنم که کشتی کج اینجا ممنوع هست و هیچ نیازی هم نیست ایجاد بشه

چون برای همه رستلرها که از شدت بیکاری تو امریکا مجبورن شدن نون شبشون رو از کشتی کج در بیارن ما برای همشون کار ابرومند سراغ داریم


کافیه بیان تا شاغل بشن:
اندرتیکر


مرده شور و گورکنکین


جلادسی ام پانک


نمایندگی نوشابه های گاز داراچ


مدیر شرکتهای هرمی
مکمن

رئیس باند مواد مخدر
جف هاردی


ساقیرینز


گلزار نه ببخشید بازیگررولینز


علاف دختراامبروز


مهمون همیشگی بازداشتگاه
براک


بزن بهادر محله
بریزانگو


دیجی و مدیر انواع پارتی خلاف
اونیل
کارشناس مزه غذای سگ و امتحان‌کنندۀ غذای سگ تا ببینند آیا مناسب است


استینگ
توپ جم کنه بیسبال


باتیستا
مربی پرورش اندام


رندی
پرورش مارهای افعی


نیودی
سه برادر بقال جهت فروش محصولات غذایشون


السورت
تعیین‌کننده جنسیت جوجه‌هاهمانطور که دیدی برای همشون کار شرافتمندانه اینجا موجوده

کافی به راه راست هدایت بشن و بیان تو زمینه مربوطه خدمات رسانی رو شروع کنند


شما هم اگه برای بقیه کاری سراغ دارین بگید تا به لیست استخدام اضافه کنم


برچست ها :