رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

سوال روز 2

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385156.jpg


سوال روز 2


اگه میتونیستید یه اتفاق رو در تاریخ کمپانی برگردونید کدوم مورد رو انتخاب میگردی


1- بازگشت استریک اندرتیکر


2- بازگشت ادج


3- بازگشت سی ام پانک


4 تمام وقت شدن د راک


برچست ها :
نظرات : 10 بازدید : 24
     
print

بحث روز 6


http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384992.jpg


به نظر شما کدامیک از اعضای خانواده مکمن نزد مردم محبوب تر هست و چرا؟


برچست ها :
نظرات : 1 بازدید : 16
     
print

سوال روز

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384940.jpeg

سوال روز


ایا میدانید کدام دیوا مدتی در یک پارتمان بدون برق زندگی میکرده؟


برچست ها :
نظرات : 1 بازدید : 27
     
print

بحث روز 5

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384901.jpg


بحث روزبه نظر شما امبروز باید چه واکنشی مقابل رولینز داشته باشه؟


1- باهاش اشتی کنه و یه تیم قوی بشن؟


2- ظاهرا اشتی کنه اما بعد بهش خیانت کنه؟


3- یه مسابقه برای تلافی خیانت رولینز بخواد؟


برچست ها :
نظرات : 5 بازدید : 28
     
print

مسابقه پیش بینی نتایج بتلگراند 2017

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384845.jpg


مسابقه پیش بینی نتایج بتلگراند 2017


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 4 بازدید : 101
     
print

بحث روز

بحث روز


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 2 بازدید : 90
     
print