رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

چهار فکت جالب راجب تاریخ کمپانی

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384814.jpeg


چهار فکت جالب راجب تاریخ کمپانی


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 1 بازدید : 64
     
print

8مچی که رومن به هیچ قیمتی نباید میباخت

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385165.jpg


هشت مچی که رومن به هیچ قیمتی نباید میباخت


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 3 بازدید : 238
     
print

فکتهای جدید از کشتی کج


http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384986.jpeg


فکتهای جدید از کشتی کج


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 1 بازدید : 145
     
print

10 موردی که باید در پی پر ویو سامراسلم 2017 اتفاق بیفتد

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384934.jpg


10 موردی که باید در پی پر ویو سامراسلم 2017 اتفاق بیفتد


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 171
     
print

بهترین مسابقات سی ام پانک در رکورد 434 روزه خود


http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385151.jpg


بهترین مسابقات سی ام پانک در رکورد 434 روزه خود


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 3 بازدید : 167
     
print

کوتاهترین مسابقات تاریخ سامراسلم

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385150.jpg


کوتاهترین مسابقات تاریخ سامراسلم


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 160
     
print

خوش قیافه ترین رستلرهای کمپانی

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385147.jpeg


خوش قیافه ترین رستلرهای کمپانی


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 1 بازدید : 212
     
print

تاپ استارهایی که هرگز در سامراسلم پیروز نشدن

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385146.jpeg


تاپ استارهایی که هرگز در سامراسلم پیروز نشدن


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 183
     
print

استوری هایی که نمیخواهیم امسال رخ دهند

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384841.jpeg


استوری هایی که نمیخواهیم امسال رخ دهند


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 230
     
print

رستلرهایی که ممکنه در سامراسلم برگردن

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385124.jpg


رستلرهایی که ممکنه در سامراسلم برگردن


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 255
     
print

اتفاقاتی که احتمالا در سامراسلم رخ خواهند داد

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385085.jpeg


اتفاقاتی که احتمالا در سامراسلم رخ خواهند داد


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 307
     
print

مسابقاتی که دوست داشتیم برای سامراسلم ثبت شوند

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385051.jpeg


مسابقاتی که دوست داشتیم برای سامراسلم ثبت شوند


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 1 بازدید : 208
     
print

خجالت آور ترین روابط در کمپانی WWE - قسمت اول

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385008.jpeg


خجالت آور ترین روابط در کمپانی WWE


 قسمت اول


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 222
     
print

“فجایع اخلاقی” در کمپانی دابلیو دابلیو ای


http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385102.jpeg

 “فجایع اخلاقی” در کمپانی دابلیو دابلیو ای


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 3 بازدید : 272
     
print

چرا رومن رینز لایق تشویق هست


http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384955.jpg

چرا رومن رینز لایق تشویق هست


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 7 بازدید : 192
     
print

TNA در مقابل WWE

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385091.jpg


TNA در مقابل WWE


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 246
     
print

بهترین مسابقات تاریخ سامراسلم


http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385077.png


بهترین مسابقات تاریخ سامراسلم


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 3 بازدید : 172
     
print

اطلاعات جدید راجب بازی 2k18

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385068.png


اطلاعات جدید راجب بازی 2k18


متن در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
نظرات : 0 بازدید : 119
     
print